Therapietrouw

Therapietrouw

Waarom is therapietrouw belangrijk voor een goede gezondheid?

Voeding, natuurlijke voedingssupplementen en medicinale oliën lijken vaak een minder directe werking te hebben dan reguliere geneesmiddelen. Soms lijkt het zelfs wel of deze supplementen in eerste instantie, of zelfs voor langere tijd, geen effect hebben. Hoe zit dat? En waarom is het juist dan belangrijk dat je de therapie wél doorzet? In deze blog kun je lezen waarom het trouw nemen van je ayurvedische supplementen en het volgen van voedings- en andere adviezen volgens de richtlijnen van je specialist belangrijk is voor het voorkomen van ziekte en het terugbrengen van balans in je gezondheid.

Voorkomen én genezen
Ayurveda, de 5.000 jaar oude traditionele Indiase geneeswijze, ligt aan de basis van de hedendaagse geneeskunde. Toch is er een belangrijk verschil tussen ayurveda en de westerse geneeskunde:

  • Ayurveda richt zich op het voorkómen van ziekte en het behouden van gezondheid voor een lang en gelukkig leven.
  • De westerse geneeskunde richt zich meer op het oplossen van acute aandoeningen en het bestrijden van ziektesymptomen.

Dit verschil in focus vind je ook terug in de manier waarop reguliere geneesmiddelen, ayurvedische supplementen en ook voeding worden gebruikt. Reguliere geneesmiddelen zijn meestal ontworpen om direct een effect te hebben. Omdat in onze samenleving de meeste aandoeningen volgens de ideeën van de moderne geneeskunde worden behandeld, zijn we eraan gewend geraakt om direct een verandering te merken na het innemen van een geneesmiddel.

Ben jij therapietrouw?
Therapietrouw wil zeggen dat je door de specialist geadviseerde ayurvedische voedingssupplementen inneemt zoals ze bedoeld zijn. Overigens, óók bij moderne geneesmiddelen is therapietrouw belangrijk. Therapietrouw wil zeggen, dat je de juiste hoeveelheid van het supplement of geneesmiddel gebruikt, op het juiste moment en op de voorgeschreven wijze. Ook eet je volgens het voedingsadvies dat je gekregen hebt.

Therapie-ontrouw wil zeggen dat je deze aanwijzingen niet of niet helemaal juist volgt. Zo kun je bijvoorbeeld besluiten om de supplementen toch maar niet te kopen of om er na een tijdje mee te stoppen. Of je gebruikt de verkeerde dosis, slikt een tabletje op een verkeerd tijdstip of slaat een dosis over. Of je neemt ze bijvoorbeeld in met de verkeerde voeding of drank. Het nadeel hiervan kan zijn dat je dan niet het effect van de supplementen zult ervaren, zoals de ayurvedisch specialist het bedoeld heeft.

Ziekte volgens ayurveda
Ayurveda zegt dat jij bent opgebouwd uit de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether. Ziekte wordt veroorzaakt door een disbalans in die elementen en wordt ook van daaruit behandeld. Een belangrijk deel van de ayurvedische supplementen wordt ook gebruikt ter voorkóming van ziekte door het balanceren van de energie van de vijf elementen volgens jouw geboorteconstitutie (Vata, Pitta, Kapha), of persoonlijke doshaverhouding. Ook een bij jou passende leefstijl en voeding bepalen volgens de ayurveda een goede gezondheid.

Breng jezelf terug in balans
Bij het stellen van de diagnose, heeft de ayurvedisch specialist bepaald hoe de dosha’s in jouw lichaam en geest uit balans zijn en hoe deze weer terug in balans kunnen komen met behulp van voeding, leefstijl en voedingssupplementen en medicinale oliën. Deze kunnen een effect hebben op specifieke verschijnselen in je lichaam en geest. Dat effect kun je snel, maar soms ook pas na een tijdje ervaren. Therapietrouw zijn is zoveel gemakkelijker als je begrijpt hoe je lichaam werkt en wat er gebeurt als de balans in je dosha’s verstoord raakt. Dat heeft aan de ene kant te maken met het stadium van de ziekte, maar vooral ook met de weefsellaag of weefsellagen waarin de disbalans zich voordoet.

Uit balans: zes stadia van ziekte
Als je dosha’s uit balans raken, dan kun je ziek worden. Zo’n disbalans kan bijvoorbeeld ontstaan omdat het weer vat op je krijgt, je tijdelijk of langer last van stress hebt, of omdat je voeding eet of een leefstijl leidt die niet goed bij je past. Volgens de ayurveda ontwikkelt ziekte zich in zes opeenvolgende stadia:

1. opeenhoping,
2. verergering,
3. verspreiding,
4. afzetting,
5. manifestatie van veranderingen,
6. differentiatie en vernietiging van weefsels.

Als je deze stadia goed begrijpt, kun je gezondsheidsaandoeningen in elk stadium herkennen en de hoofdoorzaak ervan behandelen. De eerste vier stadia ervaar je zelf eerder als ongemakken, of een je niet ‘jezelf voelen’. Als je je lichaam en geest goed kent, zul je de veranderingen opmerken. Op dat moment is er volgens de Westerse geneeskunde nog geen sprake van ziekte. Die kan pas in stadium vijf en zes vastgesteld worden, bijvoorbeeld door bloedanalyse, of doordat symptomen duidelijk tastbaar of waarneembaar worden. In die laatste twee stadia is het voorkomen van ziekte jammer genoeg niet meer mogelijk en wordt de genezing ervan ook moeilijker. De verschijnselen zijn dan namelijk al langere tijd en dieper in je lichaam aanwezig.

Zeven weefsellagen
Dieper? Ja, je lichaam bestaat volgens de ayurveda namelijk uit zeven weefsellagen, of dhatu’s. Rasa, rakta, mamsa, medas, ashti, majja en shukra zijn de Sanskriet woorden die deze lagen in je lichaam beschrijven. Ze kunnen niet letterlijk vertaald worden naar de moderne zienswijze, maar komen grofweg neer op de laagjes die je tegenkomt als je naar een dwarsdoorsnede van bijvoorbeeld je arm zou kijken. Van buiten naar binnen zie je dan: bloedplasma en lymfevocht, bloed, spierweefsel, vet, bot, beenmerg en het hormonale systeem.

Er zijn verschillende theorieën over hoe deze weefsellagen van voeding worden voorzien, maar grofweg komt de belangrijkste erop neer, dat voedingsstoffen uit de verteerde voeding via verbranding en kanalen (srota’s) naar de eerste laag worden getransporteerd, die er de benodigde voeding uit opneemt. Het restant van de voeding gaat door naar de volgende laag, die er op zijn beurt weer voeding uithaalt en zo verder. Elke weefsellaag heeft ongeveer vijf dagen nodig om helemaal opnieuw te ontstaan uit de aangevoerde voeding. Dit maakt dat supplementen ook ongeveer vijf dagen per weefsellaag nodig hebben om op de ‘plaats van bestemming’ te komen en daar hun effect te hebben.

Therapietrouw is belangrijk om resultaat te bereiken
Zie je nu hoe het werkt? Hoe langer je dosha’s uit balans zijn en hoe dieper een disbalans in de weefsellagen aanwezig is, des te meer tijd is er nodig om een effect te merken van een voedingssupplement. Als je bijvoorbeeld wilt werken aan een disbalans dan kan het dus even duren voordat een supplement tot de juiste plek is doorgedrongen en aan zijn werk kan gaan beginnen: 7 weefsellagen + 5 dagen per weefsellaag = 35 dagen. Afhankelijk van de duur en diepte van een disbalans en de ernst van de aandoening, kan het dus korter of langer duren voor je dosha’s weer terug in balans zijn. Dan nog even dit: elk supplement en de wijze van innemen worden steeds voor jouw individuele situatie en jouw eigen lichaam geadviseerd. Neem dus niet zomaar middelen en manieren van gebruiken over van iemand anders waarbij ze een effect hadden. In jouw situatie kunnen ze heel anders werken en zelfs een ongewenste werking hebben.

Kan dat niet sneller?
Jawel, soms kan dat wel sneller. Door therapietrouw te zijn. Dus niet door meer of vaker supplementen te nemen, maar door ze precies volgens het gegeven advies in te nemen. Ook werken sommige supplementen het beste als je ze na de maaltijd neemt, terwijl je andere het beste vlak voor het slapengaan slikt. Een dagelijkse massage met kruidenolie wordt vaak in de ochtend gedaan. En soms zijn er voedingsmiddelen zoals honing, melk of ghee die – afhankelijk van het supplement en jouw eigen constitutie – ervoor zorgen dat een supplement sneller of dieper in je lichaam en geest kunnen werken. Je ayurvedisch specialist legt je precies uit wat je moet doen om terug in balans te komen en te blijven.

Jij bent de succesfactor
Net als bij moderne geneeskunde, bestaat er geen wonderpil. Je moet zelf óók aan de slag met je gezondheid. Jijzelf bent dé succesfactor in jouw eigen verhaal: jouw eigen gedrag en de manier waarop je het gegeven advies implementeert in je leven, zijn namelijk van grote invloed op het resultaat.

Door Daphne Beek

Disclaimer
Onze artikelen hebben tot doel informatie te verschaffen over ayurvedische tradities en therapieën. Deze informatie is niet bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of preventie van welke ziekte dan ook. Als u ernstige, acute of chronische gezondheidsproblemen heeft, neem dan contact op met uw huisarts. Indien u advies wenst van een ervaren ayurvedisch specialist bel of email dan naar Ayurveda Specialist. Neem vooraf contact op met uw specialist indien u kruiden, supplementen of olie wenst te gebruiken tijdens zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding, of door jonge kinderen.

Deel dit