Privacy- en Cookiebeleid

Privacy- en Cookiebeleid

Ayurveda Specialist BV (hierna te noemen: Ondernemer) hecht groot belang aan de privacy van haar cliënten en van de gebruikers van haar website/webshop. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen hanteren wij een aantal kernwaarden:

Informeren – Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Verzameling beperken – Wij letten erop dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor uw ayurvedische behandeling, de follow-up en afhandeling van uw consult, voor de goede werking van de website/webshop en voor de uitvoering van de door u gevraagde diensten.

Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen aan derden voor marketingdoeleinden. Wij sturen u na toestemming uitsluitend onze eigen nieuwsbrief (ongeveer 2 keer per maand).

Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Recht van inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid – Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen aan anderen. Indien u van dit recht gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen met onze functionaris Gegevens-bescherming.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres, IP-adres en andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals bij online bestellingen uw bestelgeschiedenis, of bij ayurvedische behandelingen uw medische gegevens.

Verantwoordelijke voor persoonsgegevens

Ondernemer is verantwoordelijk voor het beheren van uw persoonsgegevens. Functionaris Gegevensbescherming is L. Nouwen, Assistent Functionaris Gegevensbescherming is L. Peersman, e-mail: liset@ayurvedaspecialist.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website/webshop en de daarop beschikbare diensten en bij het invullen van het intake-formulier bij een ayurvedisch consult laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld bij een consult of bij een online bestelling) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken, zoals bijvoorbeeld als iemand een bestelling in onze webshop plaatst met vermelding van uw naam en/of uw afleveradres. De servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan worden bewaard in een beveiligde omgeving. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan een bestelling 7 jaar bewaren. Medische gegevens dienen 20 jaar te worden bewaard, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

 

A: De gegevens die wij via onze website/webhop verzamelen/verkrijgen zijn afhankelijk van de dienst die u gebruikt:

Inschrijving nieuwsbrief

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam

De gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van onze eigen nieuwsbrieven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door de “unsubscribe” instructies in het e-mailbericht te volgen.

Online boeken van ayurvedisch consult

 • Naam ayurvedisch specialist
 • Locatie
 • Datum afspraak
 • Tijdstip afspraak
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Mobiel nummer
 • Opmerkingen

De gevraagde gegevens worden gebruikt voor het inplannen van een afspraak, het per e-mail versturen van afspraakbevestigingen, de telefonische bereikbaarheid bij last-minute veranderingen in consulttijdstippen, het aanmaken van uw behandeldossier en de eventuele verbetering van onze dienstverlening. Gegevens in uw behandeldossier bewaren wij geheel volgens voorschrift 20 jaar na datum van het laatste consult of, indien bij behandeling jonger dan 18 jaar, 20 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om de gegevens in uw behandeldossier te laten verwijderen. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de functionaris Gegevensbeheer.

Webshop bestellingen

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Postcode
 • Staat/provincie
 • Stad
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

De gevraagde gegevens worden gebruikt voor het factureren, betalen en uitvoeren van uw bestelling, de telefonische bereikbaarheid bij eventuele vragen over uw bestelling, de verzending via Post.NL (Nederland) of Bpost (België) en het toesturen van een e-mailbericht met trackinglink door Post.NL. We maken gebruik van extern credit card en payment processing bedrijf Cardgate (met een beveiligde site voor financiële transacties) om betalingen te verwerken en uw betaling aan de desbetreffende bestelling te koppelen. Het is aan deze providers niet toegestaan om persoonlijk identificeerbare informatie te gebruiken, behalve voor het verstrekken van de door ons gevraagde diensten.

Aanmaken van een account tijdens een webshop bestelling

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Land
 • Postcode
 • Staat/provincie
 • Stad
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

De gevraagde gegevens worden gebruikt voor het aanmaken van uw account; het inloggen op uw account, het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren en het uitvoeren van overige door u gevraagde diensten. Wij bewaren de gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al uw gegevens. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om de gegevens in uw account te laten verwijderen. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de functionaris Gegevensbeheer.

 

B: De gegevens die wij van u ontvangen bij het invullen van het intake-formulier voorafgaand aan uw eerste ayurvedisch consult:

Deze gegevens zijn relevant voor uw behandeling, de follow-up en de afhandeling ervan. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze functionaris Gegevensverwerking. Wij beheren uw gegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 in de gehele Europese Unie geldt. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderstaande doelen, te weten:

 1. NAW-gegevens
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Naam verzekering en relatienummer
 • Geboortedatum

Deze gegevens gebruiken wij voor uw factuur en voor het opmaken van uw behandeldossier.

 1. Gegevens voor communicatieve doeleinden
 • Mobiel nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Hoe hebt u van ons gehoord
 • Toestemming voor e-mailontvangst van nieuwsbrief: ja/nee

Uw telefoongegevens worden gebruikt om u te kunnen bereiken bij last-minute veranderingen in consulttijdstippen en bij beantwoording van vragen uwerzijds. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor het sturen van facturen, afspraakbevestigingen en –reminders en beantwoording van vragen uwerzijds. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen nieuwsbrief gebruikt.

 1. Gegevens behandeldossier
 • Beroep, Geboorteplaats, Geboorteland, Geboortetijd, Leeftijd, Man/Vrouw
 • Reden consult en verwachting ervan
 • Gehuwd/Samenwonend/Alleenstaand/Kinderen
 • Gewicht/Lengte/Bloedgroep/Bloeddruk/ Drinkt en/of rookt u: ja/nee
 • Eventuele belangrijke medische/chirurgische ingrepen; eventuele erfelijke belasting
 • Korte beschrijving huidige fysieke/mentale gezondheidstoestand
 • Eventueel medicijngebruik/supplementen
 • Eventuele allergieën/intolerantie; specificatie
 • Eetgewoonten en -tijdstippen
 • Voor vrouwen: menstruatie-informatie/menopauze/keuze anticonceptie
 • Toestemming/handtekening

U bent vrij in het verstrekken van deze gegevens. De branchevereniging (LVNT) en tuchtcommissie (RBCZ) stellen het vragen van deze gegevens verplicht omdat ze relevant zijn voor een goede uitvoering van uw ayurvedische behandeling en de follow-up. Deze gegevens zullen worden opgeslagen in uw elektronische behandeldossier teneinde het verloop van uw behandeling in kaart te brengen en u te verzekeren van een zo goed mogelijke behandeling.

 

Social Media

Als u Social Media zoals Facebook gebruikt, kunt u via ‘like en share’ knoppen op de Facebookpagina van Ondernemer artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt met vrienden delen op uw Social Media account. Ondernemer heeft geen toegang tot uw Social Media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de Social Media partijen waar u een account heeft goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

 

Gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

 

Google

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Deze dienst houdt bij en maakt rapportages over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.

 

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies bent u te herkennen bij een nieuw bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies is te zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

 

Verstrekking gegevens aan derden

Uw gegevens worden uiterst zorgvuldig beheerd. Onze ayurvedisch specialisten, directieleden en assistenten/medewerkers hebben allen een geheimhoudingsovereenkomst getekend en delen uw gegevens niet met anderen. Uw gegevens worden dan ook uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan externe dienstverleners die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons en die hiertoe een verwerkersovereenkomst met ons hebben afgesloten, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Wij delen alleen die gegevens met externe dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze externe dienstverleners of aan andere derde partijen.

Deze direct betrokken externe dienstverleners zijn:

 • PostNL, BPost (Logistieke partners: NAW-gegevens, tel.nr. buitenland bij niet thuis, e-mailadres voor trackingcode)
 • WordPress (Website/webshop-administratie: alle gegevens die u zelf invult en die betrekking hebben op uw bestelling)
 • Salonized (Boekings-administratie: alle gegevens die ingevuld worden bij het inboeken van een afspraak)
 • Vimexx (Hosting professionele websites)
 • Marcel van de Warenburg (Webbeheerder: bouw, onderhoud en ondersteuning van websites en applicaties)
 • Snelstart (Boekhoudprogramma)
 • S-connect (Implimentatie gegevens van Salonized naar Snelstart)
 • Mailchimp (Implimentatie van e-mailadressen vanuit Salonized, uitsluitend voor nieuwsbrieven van Ondernemer)
 • Dropbox professioneel (Professionele cloud storage van cliëntgegevens inschrijfformulier NAW-gegevens, gegevens behandeldossier, behandelplan)
 • Cardgate (betalingstransacties webshop)
 • Sepay (betalingstransacties pinbetalingen tijdens consult)
 • Juresta (incassobureau)

 

Zakelijke verkooppartners

Met de gegevens van onze wederverkopers van voedingssupplementen (zakelijke verkooppartners) gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze klanten. Daarom geldt dit privacy-beleid ook voor onze zakelijke verkooppartners. Wij vragen aan onze wederverkopers de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Contactpersoon
 • Functie
 • Tel.nr. / Mobiel nr.
 • Emailadres
 • Vestigingsadres
 • Afleveradres
 • In contact gekomen met ons door:

Wij bewaren de gegevens uit uw verkoopaccount zolang u actief wederverkoper bij ons bent. Daarna verwijderen wij uw gegevens, behalve de gegevens die wij op grond van de wet moeten of mogen bewaren. Op grond van de belastingwetgeving moeten wij bepaalde gegevens minimaal gedurende 7 jaar bewaren.

 

Opslag gegevens

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is dan gebeurt dit op een veilige en rechtmatige manier.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Mocht er desondanks toch een data-lek ontstaan, dan zijn wij verplicht de Autoriteit Persoonsgegevens (en in sommige gevallen uzelf) hiervan op de hoogte te stellen. Wij houden statistieken bij voor eigen gebruik, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd en deze statistieken worden alleen gebruikt door de directie van Shankara Europe en niet aan derden doorgegeven.

 

Gegevens van kinderen

Ayurvedische consulten bij minderjarige kinderen of onbekwame personen zijn uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van beide ouders of voogd(en)/bewindvoerder(s). Bij bestellingen in onze webshop geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Met de gegevens van minderjarige kinderen en onbekwame personen gaan wij net zo zorgvuldig om als met de gegevens van onze cliënten en klanten. Daarom geldt dit privacy-beleid ook voor kinderen en onbekwame personen.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens. Gegevens in het behandeldossier van cliënten van ayurvedische consulten bewaren wij geheel volgens voorschrift 20 jaar na datum van het laatste consult of, indien bij behandeling jonger dan 18 jaar, 20 jaar na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Bij webshop bestellingen geldt dat als u 7 jaar niet meer bij ons hebt ingelogd wij al uw gegevens zullen verwijderen. Daarnaast kunt u op ieder moment een verzoek doen om de gegevens in uw account te laten verwijderen. Neem hiervoor a.u.b. contact op met de functionaris Gegevensbeheer.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze eigen website, niet op die van anderen. Indien u door middel van links die met onze website verbonden zijn op websites van derden terechtkomt kunnen wij niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier omgaan met persoonsgegevens die u zelf bij hen achterlaat. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites/webshops te lezen alvorens van deze websites/webshops gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20-2-2022.

 

Rechten met betrekking tot uw gegevens

Indien u gebruik wenst te maken van onderstaande rechten dan kunt u dit aanvragen bij onze functionaris Gegevensbescherming. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 28 dagen.

Recht op informatie – U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In dit privacy-beleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage – U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben.

Recht op correctie – U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken – U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Zo kunt u ons bijvoorbeeld vragen om uw gegevens niet langer te gebruiken voor onze nieuwsbrieven.

Recht op data-portabiliteit – U heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kunt bewaren in een database van u of van een andere partij.

Recht op beperking – U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken.

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen – U heeft het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Recht om een klacht in te dienen – U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. U kunt uw klacht voorleggen aan een van onze medewerkers, of neem rechtstreeks contact op met onze functionaris Gegevensbescherming. U heeft tevens het recht om u met uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Bij vragen kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Ayurveda Specialist BV

Maaspoort 24

6001 BP Weert

Nederland

Tel. 0031 (0)6 11392193

Email: info@ayurvedaspecialist.nl

Website: www.ayurvedaspecialist.nl

KvK-nr. 27380209

BTW-nr. NL 8224.23.595.B.01

IBAN: NL31 INGB 0004 7798 16

SWIFTcode/biccode INGBNL2A