Over Ayurveda

Wat is Ayurveda?

Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) erkent ayurveda als ’s werelds oudste wetenschappelijke en holistische gezondheidssysteem. Vertaald vanuit het Sanskriet betekent ayurveda ‘de wetenschap van het leven’ (ayur betekent ‘lang leven’ of ‘leven’ en veda betekent ‘wetenschap’).

Ayurveda nu

We leven tegenwoordig in een moderne en dynamische maatschappij, waarin vernieuwingen en veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Hierdoor kan het natuurlijke ritme van het leven verstoord worden en uit balans raken. De fysieke manifestatie van deze verstoring noemen we ziekte. Terwijl reguliere geneeskunde zich over het algemeen richt op het behandelen van ziekte geeft ayurveda ons de kennis over het voorkomen ervan en het verwijderen van de oorzaak wanneer zich toch een ziekte manifesteert. Ayurveda hanteert geen algemene maar individuele criteria voor gezondheid. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een warme omgeving nodig, anderen hebben liever een koude omgeving. Omdat ieder mens uniek is draait geneeskunde voor onze ayurvedisch specialisten altijd om de persoon en niet om de ziekte.

Herkomst

Niemand weet hoe oud ayurveda precies is; volgens sommige wetenschappers is zij ca. 5000 v.Chr. ontstaan, anderen dateren haar op 3000 v.Chr. De kennis van ayurveda werd eerst mondeling doorgegeven en pas later op schrift vastgelegd. De oudst bekende teksten over ayurveda zijn de Charaka Samhita, Sushruta Samhita en de Ashtanga Hrudaya. Deze teksten beschrijven in detail de effecten van de vijf elementen in het kosmische systeem – aarde, water, lucht, vuur en ether – op ons individuele systeem en verklaren de noodzaak van het in balans houden van deze elementen voor een gezond en gelukkig leven. De kracht van een goede gezondheid ligt in deze balans die wordt bereikt door het gebruik van middelen en principes uit de natuur.

Consult met polsdiagnose (Nadi Pariksha)

Nadi Pariksha, oftewel polsdiagnose, is de belangrijkste diagnosetechniek binnen Ayurveda waarbij zeer accuraat en uitgebreid zowel lichamelijke als mentale onbalans en ziektes kunnen worden vastgesteld. Zelfs risico’s op gezondheidsproblemen in de toekomst, die door een huidige onbalans dreigen te ontstaan, kunnen worden opgespoord. Via de polsdiagnose wordt duidelijk wat de dieperliggende oorzaak is van je klachten, waardoor de aanpak verder kan gaan dan alleen symptoombestrijding.

Verstoorde verhouding van de elementen

Iedereen is opgebouwd uit de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. Het is de verhouding van die vijf elementen die bepaalt wie en hoe je bent. Daarom is elk mens ook uniek. Wanneer door een bepaalde leefstijl of gewoonte de verhouding van de elementen verstoord raakt kunnen klachten zoals bijvoorbeeld diabetes, hartklachten, gewrichtsklachten, overgewicht, allergieën, slapeloosheid, stress en hoge bloeddruk ontstaan. Door middel van de polsdiagnose wordt gekeken naar de verhoudingen en verstoringen van de vijf elementen bij jou, en hoe deze weer in balans te brengen.

Holistische aanpak

Ayurveda Specialist heeft zich gespecialiseerd in de Ayurvedische polsdiagnose. Dit betekent dat onze specialisten na het behalen van het BAMS-diploma nog gedurende 6 maanden een specialisatie over de polsdiagnose volgen.

Ayurveda Specialist kent een holistische aanpak: er wordt gekeken naar jou als geheel. Bij een ayurvedisch consult wordt dan ook niet alleen de polsdiagnose toegepast maar je krijgt ook een op jouw situatie toegespitst leefstijl- en voedingsadvies, en eventueel worden er natuurlijke voedingssupplementen op kruidenbasis voorgeschreven zodat je weer gezond en fit door het leven kunt gaan.

360⁰ benadering

Een holistische en complete benadering van de wetenschap van het leven

Ayurveda gaat ervan uit dat gezondheid niet alleen door lichamelijke factoren wordt bepaald. Ook is gezondheid meer dan de afwezigheid van ziekte. Als we niet leren hoe we met stress en negatieve gevoelens om moeten gaan dan blijven de oorzaken van ziekte altijd aanwezig. Als er evenwicht is tussen lichaam en geest, gevoel en intellect, intentie en actie, de mens en zijn omgeving, dan verdwijnen ook deze oorzaken. Door de verbinding van ayurveda met bijvoorbeeld ademhalingstrainingen, dienstbaarheid en beoefening van yoga en meditatie ontstaat een unieke eenheid.

Meditatie

Een geest die in het nu is, alert, zonder opwinding, aarzeling of anticipatie, is meditatie. In meditatie is het lichaam in diepe rust en wordt de geest teruggeleid naar zijn bron. De eerste stap is ontspanning en de laatste stap is ook ontspanning. Meditatie betekent niet ergens anders naartoe gaan: het is diep naar binnen duiken.

Viering

Vier het leven in plaats van het alleen maar te leven. Een echte viering is meer dan een feestje. Een viering van lichaam, geest en ziel kan mensen verbinden en bevrijden van trauma’s uit het verleden. Dan wordt viering een spiritueel geschenk aan jezelf en aan de samenleving.

Ayurveda

Ayurveda helpt lichaam en geest gezond te maken door verstoringen in de dosha’s (vata, pitta en kapha) weer in balans te brengen door middel van leefstijl- en voedingsadviezen, eventueel in combinatie met kruidenpreparaten.

Adem

Adem is de schakel tussen lichaam en geest en ook de sleutel tot het omgaan met onze gedachten en emoties. De juiste toepassing van ademtechnieken en meditatie brengt de geest tot rust, bevrijdt lichaam en geest van stress en helpt ons beter om te gaan met belastende gevoelens en uitdagende situaties.

Wijsheid

De kennis van ayurveda is al duizenden jaren geleden beschreven in de Veda’s. Daarnaast bevatten de oude geschriften kennis over alle aspecten van het leven, van de microkosmos tot de macrokosmos. Een eeuwenoude wijsheid die nog steeds actueel is.

Dienstbaarheid

Ayurveda Specialist steunt (onder andere door middel van haar inkoopbeleid) graag organisaties en bedrijven die wereldwijd humanitaire en duurzame ontwikkelingsprojecten opstarten om mensen in nood te ondersteunen, armoede te bestrijden en milieu en duurzaamheid te bevorderen.

Voeding

Wat we eten is niet alleen van grote invloed op onze lichamelijke gezondheid, maar ook op onze emoties en gedachten. Daarom is voeding een van de kernpunten van ayurveda. Echter: wat goed is voor de een is misschien helemaal niet goed voor de ander. Ayurveda Specialist beschikt over de juiste kennis om van voedsel voor elk individu een natuurlijke genezer te maken. Enkele recepten vind je hier.

Yoga

Door het beoefenen van yoga word je je bewuster van je lichaam. Het helpt je om je zintuigen en gedachten tot rust te brengen en maakt je flexibeler en sterker. Door middel van yoga houd je je lichaam en geest gezond.

Omgeving

Een goede leefomgeving zorgt voor meer levensgeluk, en dat heeft invloed op onze gezondheid. Maak de plek waar je woont en werkt tot een omgeving waar je lichaam en geest alles krijgen wat ze nodig hebben: rust en beweging, sociale contacten en zelfbeschouwing, veiligheid en uitdaging.

Vata, Pitta, Kapha

Onze natuurlijke constitutie of de kwaliteiten waarmee we zijn geboren, wordt prakriti genoemd. Deze constitutie wordt gevormd door de subtiele kwaliteiten van de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether of ruimte. Volgens ayurveda wordt elk mens door bepaalde elementen meer beïnvloed dan andere. De verhouding van de elementen wordt benoemd in drie ‘dosha’s’:

  • vata dosha, waarin de elementen lucht en ruimte domineren
  • pitta dosha, waarin de elementen vuur en water domineren
  • kapha dosha, waarin de elementen aarde en water domineren

De verhouding van de elementen op het moment van de conceptie zijn bepalend voor de persoonlijke constitutie van elk individu. Je bent altijd een combinatie van de drie dosha’s, maar één of twee ervan zullen je persoonlijkheid domineren.

De dosha heeft niet alleen een uitwerking op de vorm van het lichaam, maar ook op bepaalde eigenschappen of neigingen ervan zoals de voorkeur voor bepaald voedsel en de spijsvertering. De dosha beïnvloedt ook het karakter en de emoties. Zo is bijvoorbeeld het element aarde bij mensen met een kapha dosha herkenbaar in hun solide, robuuste lichaamstype, de neiging tot een tragere spijsvertering, hun goede geheugen en hun emotionele gelijkmatigheid.

Bij de meeste mensen bestaat de prakriti uit een combinatie van twee dosha’s. Mensen met bijvoorbeeld een pitta-kapha-constitutie hebben zowel de eigenschappen van de pitta dosha als de kapha dosha, waarbij pitta domineert.

Ayurveda zegt dat elke ziekte het gevolg is van een onbalans in de persoonlijke constitutie en richt zich op het herstel van deze balans. Wanneer we de eigenschappen van onze eigen constitutie begrijpen dan zijn we ook zelf beter in staat om datgene te doen wat ons in balans houdt.

De kwaliteiten van vata, pitta en kapha

Vata

Vata betreft beweging en beheerst onze motoriek en de zenuwimpulsen. Ze is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ademhaling, stoelgang en bloedsomloop.
Kenmerken: lichtheid, droogte, koelte. De geest is beweeglijk, fantasierijk en helder.
Fysieke eigenschappen van vata zijn: relatief minder vuur, dus meer kou, vooral in handen en voeten. Weinig vet, tenger en minder geaard (minder aarde) en droog (minder water), gevoelig voor wind en kou en voor koud en licht voedsel.
Bij onbalans: onrustig slapen, neiging tot irritatie, nervositeit en rusteloosheid. De vata-huid is normaal tot droog, heeft weinig talgproductie en is zeer vochtarm.

Pitta

Pitta stuurt transformatie, perceptie, de spijsvertering en hormonen aan. Het bloed is een belangrijke zetel van pitta. Pitta regelt ook de lichaamstemperatuur.
Kenmerken: warmte, lichtheid en vochtigheid. Een pitta-type is energiek, dynamisch, intelligent, ordelijk en efficiënt.
Fysieke eigenschappen van pitta zijn: een normale tot gevoelige, roodachtige huid, heeft het meestal warm en last van branderige klachten. Er is relatief weinig aarde, lucht en ether waardoor het vuur gemakkelijk kan overheersen. Meestal zijn pitta-types gemiddeld en sierlijk van lichaamsbouw. Ze hebben een sterke en snelle spijsvertering (vuurelement).
Bij onbalans: veel hitte, aanleg voor hoge bloeddruk door overmatige activiteit en boosheid, eczeem en andere huidklachten.

Kapha

Kapha vormt de structuur en smering van het lichaam en beheerst het beendergestel en het spierstelsel. Ook de vocht- en slijmhuishouding zoals het lymfevocht of de slijmvliezen staan onder invloed van kapha.
Kenmerken: zwaarte, olieachtigheid, traagheid, koelte, vergevingsgezindheid, goed geheugen, veel slaap. Iemand met een kapha-constitutie heeft een glanzende huid, dik haar, krachtige tanden en nagels en een zachte glans in de ogen.

Geschiedenis

De oudst bekende wetenschap

Ayurveda is de oudst bekende wetenschap (veda) die zich bezighoudt met het leven (ayur) en systematische en holistische kennis bevat voor een gezond en gelukkig leven. Niemand weet hoe oud ayurveda precies is; sommigen denken dat zij ca. 5000 v.Chr. is ontstaan, anderen dateren haar op 3000 v.Chr. Aanvankelijk werd de kennis, die de grote Rishi’s of zieners in het oude India ontvingen door diepe meditatie en spirituele oefening, mondeling overgebracht van leraar op leerling. Later werd de kennis ook genoteerd. Dit gebeurde voor het eerst in de Veda’s, de oudst bekende geschriften ter wereld. Zeker is dat ayurveda een grote invloed had op gezondheidsleren elders in de wereld: in 400 na Chr. waren vertalingen beschikbaar in het Chinees en rond 700 na Chr. studeerden Chinese studenten ayurveda in India. De bloeitijd van ayurveda was van ca. 200 v.Chr. tot 500 na Chr.

Rig Veda

Een van de oudste geschriften over ayurvedische geneeskunst die we kennen is de 2000 jaar oude Rig Veda, waarin operaties, prothesen en meer dan 50 geneeskrachtige planten worden genoemd. Meer en uitgebreidere kennis vinden we in de Atharva Veda, waarin al 300 geneeskrachtige planten worden beschreven en een groot aantal behandelingen voor uiteenlopende kwalen.

Tegenslag en overwinning

In de loop van de geschiedenis kreeg ayurveda ook met tegenslagen te maken, zoals onderdrukking door islamitische veroveraars sinds de zestiende eeuw. Ook tijdens de heerschappij van Engeland (van 1839 tot 1947) raakte ayurveda in de vergetelheid – traditionele levenswijzen en filosofieën moesten wijken voor westerse waardesystemen. Pas met de Indiase onafhankelijkheidsbeweging ontstond een nieuw bewustzijn en een herwaardering van de oude wijsheden en tradities. Sindsdien hebben talrijke wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat de ayurvedische behandelingen, therapieën en medicamenten daadwerkelijk over de beloofde genezende werking beschikken. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkende in 1977 ayurveda als geneeswijze en de premier van India, Narendra Modi, richtte in 2014 een ministerie op voor de promotie van yoga en ayurveda, tegenwoordig AYUSH geheten.

Ayurveda Specialist

Ayurveda Specialist heeft zich tot doel gesteld onderscheidend en totaal omvattend te zijn op het gebied van ayurveda. Wij bieden je de beste producten en diensten om je gezondheid in balans te brengen en te houden. De meest oorspronkelijke vorm van ayurveda combineren we met de oude vedische kennis over ademhaling, yoga en meditatie. Deze holistische aanpak van de gezondheid van lichaam en geest maakt Ayurveda Specialist zo uniek. Daarbij staan onze kernwaarden altijd centraal: sociale betrokkenheid, liefde voor de natuur en dierenwelzijn.