Wat is Ayurveda?

 

Ayurveda is de traditionele gezondheidsleer van India. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) erkent ayurveda als ’s werelds oudste wetenschappelijke en holistische gezondheidssysteem. Vertaald vanuit het Sanskriet betekent ayurveda ‘de wetenschap van het leven’ (ayur betekent ‘lang leven’ of ‘leven’ en veda betekent ‘wetenschap’).

Herkomst

De kennis van ayurveda werd mondeling doorgegeven tot deze meer dan 5000 jaar geleden op schrift werd vastgelegd. De oudst bekende teksten over ayurveda zijn de Charaka Samhita, Sushruta Samhita en de Ashtanga Hrudaya. Deze teksten beschrijven in detail de effecten van de vijf elementen in het kosmische systeem – aarde, water, lucht, vuur en ether – op ons individuele systeem en verklaren de noodzaak van het in balans houden van deze elementen voor een gezond en gelukkig leven. De kracht van een goede gezondheid ligt in deze balans die wordt bereikt door het gebruik van middelen en principes uit de natuur.

 

ayurveda

 

 

 

ayurveda

Relevant voor nu

We leven in een moderne en dynamische maatschappij, waarin vernieuwingen en veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Hierdoor kan het natuurlijke ritme van het leven verstoord worden en uit balans raken. De fysieke manifestatie van deze verstoring noemen we ziekte. Terwijl reguliere geneeskunde zich over het algemeen richt op het behandelen van ziekte geeft ayurveda ons de kennis over het voorkomen ervan en het verwijderen van de oorzaak wanneer zich toch een ziekte manifesteert.

Ayurveda hanteert geen algemene maar individuele criteria voor gezondheid. Sommige mensen hebben een warme omgeving nodig, anderen hebben liever een koude omgeving. Ieder mens is uniek. Voor een ayurvedisch arts draait geneeskunde daarom altijd om de persoon en niet om de ziekte. 

 

 

‘Ayur betekent “leven” en veda is “kennis” ’