Wetenswaardigheden

Ashwagandha, veilig of niet?

Zoals je misschien wel weet heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op 5 maart 2024 gewaarschuwd tegen het gebruik van Ashwagandha. Aangezien Ashwagandha ook door ons geleverd wordt willen we hier graag dieper op ingaan.